Nový školský rok 2017 / 2018 Tlač

Už teraz sme pre Vás pripravili ponuku krúžkov na nový školský rok 2017 / 2018. Ponuka je pestrá , nezabudnite , že prihlásiť sa je treba najneskôr do 14.9.2017. Do pozornosti Vám dávame aj zmenu zápisného za krúžky. V škole do 10. 9. by deti a mládež mali dostať v svojej škole svoj vzdelávací poukaz, ten môžete odovzdať do CVČ Turzovka na krúžok, kde tak prispejete k meteriálno technickému zlepšeniu krúžku a to najneskôr do 25.9. 2017.

Prihláška na krúžok 2017 /2018

Prihláška na krúžok 2017 /2018- MŠ

Ponuka krúžkov pre ZŠ a MŠ

Prihláška do Materského Centra Hrnček var

V prihláške na druhej strane nájdete aj výšku poplatku, vek platí k 14. 9.2017. Výška poplatku za krúžky je iná nielen podľa veku, ale aj podľa trvalého bydliska, nakoľko mesto Turzovka ani CVČ Turzovka nedostáva dotáciu na krúžky pre deti a mládež z okolitých obcí. Platí trvalé bydlisko dieťaťa, nie prechodné ! Poplatok za krúžok je nutné zaplatiť celý a to do 30. 9. 2017.

Ak máte nejaké otázky, radi Vám poskytneme informácie a to buď 041 4352210 alebo na Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

Od 6. do 8. septembra je deň otvorených dverí v CVČ, kde sa môžete dozvedieť nielen informácie o CVČ , ale aj o krúžkoch a podujatiach, pozrieť si priestory a pod.

14. 9. 2017 pre Vás pripravujeme Slávnostné otovrenie nového šk. roka a to zábavným podvečerným programom a večerným premietaním rozprávky.

Tešíme sa na Vás a nezabudnite, že vo voľnom čase detí sa o nich radi postaráme, zabavíme a naučíme ich ako tráviť zmysluplne svoj voľný čas.

Mgr. Kapraľová Miroslava

riaditeľ CVČ Turzovka

alt