Schválenie dotácie pre detí z DFS Bukovinka. Tlač Email

Centrum voľného času touto cestou ďakuje poslancom mestského zastupiteľstva a vedeniu mesta za poskytnutie dotácie pre DFS Bukovinka. Dotácia je účelovo viazaná na obstaranie krojového oblečenia a súčasti krojov.

Jedným zo znakov, ktoré charakterizujú každé mesto, dedinu, je jej ľudová kultúra – ľudové zvyky, tradície, kroje, piesne, tance, hudba. V súčasnosti, keď sa preferuje multikultúrnosť a globalizácia, vystupuje do popredia čoraz väčšia potreba zachovať dedičstvo našich predkov s jeho jedinečnými znakmi a zvláštnosťami čo je hlavným smerom i DFS Bukovinka. Podpora vzdelávacích aktivít orientovaných na vytváranie vzťahu detí a mládeže k tradíciám je krokom k spoznávaniu a uvedomeniu si vlastnej kultúrnej identity.

Mgr. Anna Veselková riaditeľ CVČ Turzovka

 
[+]
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size