VYHODNOTENIE SÚŤAŽE - „Tvorivé dielne -Aby sa deti nenudili“ na tému : Jar a Veľká noc , Urob si s Tlač Email

Deti majú relatívne veľa voľného času. Spoločnosť by mala mať záujem na tom, ako deti trávia svoj voľný čas. Na prvé miesto v efektívnom využívaní voľného času u detí a mládeže sa kladie rodina. Od svojich rodičov preberáme vzory správania sa, učíme sa žiť určitým spôsobom, napodobňujeme ich životný štýl. Centrum voľného času v Turzovke pozná asi každý jej obyvateľ, robíme voľnočasové aktivity v poobedňajších hodinách, počas víkendov a prázdnin vďaka mestu Turzovka a tak napomáhame rodičom pri rozvoji ich ratolesti.

Detí sa každodenne u nás striedajú na rôznych aktivitách, krúžkoch podľa ich vlastného záujmu. No nastala ťažká situácia a rodičia s deťmi nielenže sa učia, ale musia im vypĺňať i ich voľný čas, aby sa rozvíjali tým správnym smerom. Preto vám i my ako fundovaní pracovníci ponúkame aktivity, ktoré by vaše detí zabavili a rozvíjali ich osobnosti. touto činnosťou sa snažíme vám priblížiť možnosti na plnohodnotné trávenie voľného času vašich detí a zdokonaľovanie ich zručnosti pri rôznych činnostiach.

21. marca sme vyhlásili súťaž „Tvorivé dielne -Aby sa deti nenudili“ na tému : Jar a Veľká noc , Urob si sám -veselé rúško. Detí priebežne posielala svoje vlastnoručne vyrobené dielka, zapojili svoju fantáziu a kreatívne ručičky a odoslali do súťaže 28 prác, ktoré sa niesli v znamení jari, veľkonočných sviatkov a terajšou aktuálnou situáciou. Do súťaže sa zapojili detí z materskej a základnej školy, čiže rôzneho veku. Všetky dielka boli zverejňované na stránke fb – Centrum voľného času, súčasť Spojenej školy a mesta Turzovka. Všetky tieto práce boli krásne, vyplnili vám plnohodnotne trávenie voľného času a preto sme sa rozhodli odmeniť každé jedno dieťa, ktoré sa zapojilo do súťaže. Máme prichystané pochvalné listy, na ktorých je zobrazené vaše dielo, ktoré ste vytvorili z domu počas súčasnej pandémie a k tomu malý darček. Po ukončení karantény sa stretneme v škole a odmeny budú deťom odovzdané osobne, dúfame že táto ťažká doba sa ukončí čim skôr a opäť budeme tento čas tráviť spoločne.

Teraz sme pre vás pripravili nové aktivity a súťaže na tému APRÍL MESIAC LESOV. Budem radi, keď sa budete aktívne podieľať z domu na týchto aktivitách a my vám opäť pripravíme milé prekvapenie a budeme vám priebežne na stránke ponúkať množstvo námetov.

 
[+]
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size