Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu k realizácii záujmovej činnosti v CVČ Tlač

VŠETKY KRÚŽKY ODPORÚČAME NEVYKONÁVAŤ DO DOBY , KÝM NEBUDE USMERNENÉ INAK. BEZ OHĽADU NA FÁZU. /platné od 1.10.2020/

O OTVORENÍ KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI VÁS BUDEME INFORMOVAŤ !!!!!!