Ponúka krúžkov na školský rok 2021/21 Tlač

alt

alt

Vedúci krúžku budú informovať žiakov o termíne , mieste a čase krúžku. V prípade nejasnosti sa môžte informovať na tel. čísle 0918 663 173 - Veselková Anna