Úspechy
Vyhodnotenie Okresných majstrovstiev v streľbe zo vzduchovej pušky chlapcov a dievčat Tlač Email
Štvrtok, 05 December 2019 12:52

alt alt

Dňa 19.novembra 2019 organizovala OR SAŠŠ Čadca  a CVČ Čadca okresné majstrovstvá v streľbe zo vzduchovej pušky ZŠ Ch a D. Vyhlasovateľom súťaže bolo MŠ VV a Š SR. Okresné kolo sa konalo v telocvični ZŠ Čadca - Podzávoz.

Súťaže sa zúčastnili aj strelci zo streleckého krúžku z CVČ Turzovka pod vedením Mgr. J. Maďariovej. Príjemne nás prekvapili najmladší strelci, Júlia Maďariová, Jakub Horeličan, Dávid Tkáčik, Lukáš Krištof, ktorí nás reprezentovali v kategórii mladších žiakov/žiačok.

Veľmi pekné strelecké výkony podali strelci: Lea Střitecká, Lenka Matejíková, Tomáš Slováček, ktorí nás reprezentovali v kategórii Starších žiakov/žiačok.

Výsledky:

Jednotlivci - Mladšie žiačky: 1. miesto Júlia Maďariová CVČ /ZŠ TurzovkaTurzovka

Mladší žiaci: 2. miesto Jakub Horeličan CVČ /ZŠ Turzovka

Staršie žiačky: 3. miesto Lea Střitecká CVČ /ZŠ Turzovka

Družstvá: Mladší žiaci/žiačky: 1.miesto CVČ/ZŠ Turzovka

(Júlia Maďariová, Jakub Horeličan, Dávid Tkáčik)

Starší žiaci/žiačky: 6.miesto miesto( Lea Střitecká, Lenka Matejíková, Tomáš Slováček)

Všetkým strelcom ďakujeme za vzornú reprezentáciu a prajeme im do ďalšej športovej činnosti v streľbe veľa úspechov a hlavne „dobrú mušku“.

Strelcom, ktorí sa umiestnili na medailových miestach srdečne GRATULUJEME!!!!

 
DFS Bukovinka získala zlaté pásmo s priamym postupom- "Piesne domova" Tlač Email
Utorok, 10 Spetember 2019 11:06

alt

Piesne domova - Regionálna súťažna prehliadka hudobného folklóru

8. septembra 2019 sa v Dome kultúry Čadca konala regionálna postupová súťaž pod názvom PIESNE DOMOVA. Súťaž organizoval Žilinský samosprávny kraj a Kysucké kultúrne stredisko v Čadci.Aj naša detská folklórna skupina Bukovinka, ktorá pracuje v CVČ ako Záujmový krúžok pod vedením Mgr. Maďariovej.. Na regionálnej súťaži dospelých v Čadcisa zúčastnili aj naše členky dievčenskej speváckej skupiny Valéria Janešíková a Eva Červencová, ktoré spĺňali vekové podmienky účasti a vzorne reprezentovali CVČ a mesto Turzovka.v kategórii sólisti speváci a spevácke DUA.V silnejkonkurencii odborná porota udelilá spevácjkemu DUU ZLATÉ PÁSMO S PRIAMYM POSTUPOM DO KRAJSKÉHO KOLA., čo je pre nás nesmierný úspech a zároveň veľká motivácia a závôzok pokračovať v zachovávaní našich krásnych kysuckých ľudových piesní. Valika a Evka zaspievali svadobné piesne, ktoré sa spievali mladuche pred obliekaním na sobáš.

Valika a Evička, ďakujeme Vám za pôsobivý spevácky prejav a vzornú reprezentáciu nášho CVČ a mesta Turzovka, ale veľká vďaka patrí i vedúcewj DFS Bukovinka Mgr. Janke Maďariovej.

Anna Veselková, riaditeľ CVČ Turzovka.

 
DFS Bukovinka získala bronzové pásmo na krajskej súťaži v Dolnom Kubíne Tlač Email
Štvrtok, 02 Máj 2019 13:44

DFS Bukovinka získala na krajskej súťažnej prehliadke detských folklorných súborov Kubínske krpčeky 2019 BRONZOVÉ PÁSMO.

alt

 
Poznáš Kysuce? 2019 Tlač Email
Piatok, 26 Apríl 2019 11:00

alt

Centrum voľného času Turzovka zorganizovalo vo štvrtok 25.4.2019 obvodové kolo prírodovednej súťaže Poznáš Kysuce? Súťaže sa zúčastnilo 11 družstiev / 33 detí/ zo ZŠ Turzovka, ZŠ Korňa, ZŠ Vysoká nad Kysucou, ZŠ Podvysoká a ZŠ Klokočov.

Vyhodnotenie:

1. ZŠ Vysoká nad Kysucou / Lívia Majtenyiová, Klára Šupčíková, Veronika Šutiaková/

2. ZŠ Korňa 2 / Karin Dodulíková, Jakub Šimák, Kristián Straka/

3. ZŠ Korňa 1 / Adrián Maslík, Jozef Hroš, Kristína Škorvánková/

V mene Centra voľného času Turzovka by sme chceli poďakovať mestu Turzovka za poskytnutie propagačných materiálov pre všetkých súťažiacich a tiež aj pani Ing. Margite Matejovej za odbornú pomoc pri realizácií.

Mgr. Anna Veselková, riadxiteľka CVČ

 
Slávici Horných Kysúc - 12. ročník Tlač Email
Utorok, 26 Marec 2019 13:28

alt

Na ľudovú nôtu – v Turzovke už 12. krát trilkovali „Slávici“

Centrum voľného času v Turzovke organizovalo dňa 15. marca 2019 Prehliadku detského hudobnéhofolklóru12.ročník „SLÁVICI HORNÝCH KYSÚC“, ktorej cieľom je podporovať a rozvíjať kladný vzťah k tradičnej hudobnejkultúre, rozvíjať detské talenty, poskytnúť priestor na vzájomné poznávanie sa detí a zachovávanie zvyko a tradícií.

Deti, ktoré každoročne z jari rozospievajú priestory KD R. Jašíka, sa stali súčasťou kultúrneho diania spoločne so svojimi rovesníkmi hlave zo škôl okolia Turzovky. Deti sa predstavili ako: sólisti speváci, spevácke skupiny a Detské folklórne skupiny, DUO, TRIO, Sólisti inštrumentalisti. Prehliadky sa zúčastnilo celkom 43 detí zo ZŠ:

1. ZŠ Turzovka –sólisti speváci,

2. CVČ Turzovka - DFS Bukovinka – sólisti speváci, DUO, TRIO,

 Dievčenská spevácka skupina Bukovinka,sólisti inštrumentalisti

3. ZŠ Korňa – sólisti speváci, heligonkári, Spevácka skupina Korňanka,

4. ZŠ Zákopčie – sólist speváci

5. ZŠ a MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou –sólisti speváci, heligonkári

Vypočuli sme si a pozorne sme prijímali posolstvo a pestrosť Kysuckých a Slovenských ľudových piesní v podaní našich detí, pri ktorých sme pookriali a mnohí si zaspomínali aj na svoje mladé roky. Aj táto Prehliadka detského hudobného folklóru je výsledkom náročnej a popri tom napĺňajúcej práce detí a ich rodičov, pedagógov a vedúcich súborov, čo svedčí o tom, že piesne, zvyky a tradície sú dedičstvom našich predkov, preto ich musíme s láskou zachovávať a oživovať ich.

Všetkým účastníkom – spevákom, muzikantom, pedagógom, rodičom a divákom ďakujeme za účasť a za vydarený a hodnotne prežitý deň.

Ďakujeme TVT za kamerovanie podujatia, ďakujeme p.riad. KaSS v Turzovke Darinke Bajákovej za ústretovosť a poskytnutie priestorov KaSS v Turzovke .

Mgr. Veselková Anna ,riad. CVČ Turzovka

 
Vyhodnotenie streleckej súťaže O POHÁR MESTA TURZOVKA Tlač Email
Streda, 13 Marec 2019 08:40

alt

Centrum voľného času v Turzovke v spolupráci s mestom Turzovka zorganizovali dňa 11.marca 2019 6.ročník Súťaže v streľbe zo VzPu žiakov ZŠ O POHÁR MESTA TURZOVKA.

Súťaže sa zúčastnili 3 –členné družstvá: zo ZŠ Čadca Podzávoz, CVČ Čadca, CVČ Raková, ZŠ Svrčinovec, ZŠ s MŠ Likavka/okres Ružomberok/, CVČ Turzovka.

Súťažilo 11 družstiev.

Výsledky: súťaž družstiev – kategória chlapci

1.ZŠ Čadca Podzávoz /546b./

2.ZŠ Čadca Podzávoz /485b./

3.CVČ Čadca  /460b./

 

4.CVČ Turzovka /447b.

Výsledky jednotlivcov – chlapci

1.Tomáš Liščák ZŠ Podzávoz /186b./

2.MiestoMatej Prívara /182b./

3.Ján Jarabica /178b./

Výsledky: súťaž družstiev – kategória dievčatá

 1.Miesto ZŠ Čadca Podzávoz /423b./

 2.Miesto ZŠ s MŠ Likavka /422b./

3.Miesto ZŠ Svrčinovec /369b./

Výsledky jednotlivcov – dievčatá

1.Miesto Júlia Mičová ZŠ Podzávoz /159b./

2.Miesto Viktória Milanová ZŠ s MŠ Likavka /143b./

3.MiestoEma Straková ZŠ snMŠ Likavka /141b./

Výsledky jednotlivcov – chlapci do 10 rokov

1.Miesto Jakub Horeličan CVČ Turzovka /126b./

2.Miesto Jakub Hromada CVČ Raková /121b./

3.Miesto Martin Taľafa CVČ Raková /73b./

Víťazom gratulujeme, všetkým zúčastneným kolektívom, jednotlivcom, pedagógom a vedúcim ďakujeme za účasť v streleckej súťaži 6. Ročníka O Pohár mesta Turzovka.

Ďakujeme vedeniu ZŠ Turzovka Bukovina za poskytnutie priestorov v telocvični ZŠ, ďakujeme pánu primátorovi JUDr. Ľubomírovi Golisovi za poskytnutie vecných odmien, ďakujeme rozhodcom: Mgr. Vladimírovi Gajdičiarovi a Jozefovi Čagaľovi za regulárne rozhodovanie. CVČ Turzovka odmenilo víťazov medailami, diplomami a zabezpečilo pre súťažiacich občerstvenie.

 
VYHODNOTENIE IV.ROČNÍKA NOVOROČNÉHO FLORBALOVÉHO TURNAJA ŽIAKOV ZŠ Tlač Email
Piatok, 08 Február 2019 11:18

CVČ v Turzovke organizovalo 1.februára 2019 počas polročných prázdnin v telocvični ZŠ 4.ročník Novoročného Florbalového turnaja žiakov ZŠ. Turnaja sa Zúčastnilo 6 florbalových družstiev – 3 družstvá z CVČ Čadca pod vedením PaeDr. Petra Jurg a 3 družstvá z CVČ Turzovka, ktoré vedie Mgr. Maďariová Janka.

Vyhodnotenie turnaja:

mladší žiaci:

1.miesto:CvČ turzovka 2

2.miesto: CvČ Čadca

3.miesto: CvČ turzovka 1

Najlepší hráč turnaja - Samuel masnica /cvč čadca/

najlepší strelec turnaja – adam stolárik 8 gólov /cvč turzovka 2/

Najlepší brankár turnaja –samuel polák/cvč turzovka 2/

starší žiaci:

1.miesto: CvČ čadca 2

2.miesto: CvČ turzovka

3.miesto: CvČ čadca 1

Najlepší hráč turnaja -ADRIÁN JARABICA /CVČ ČADCA 2/

najlepší strelec turnaja  JOZEF BARČÁK 6gólov / CVČ Turzovka/

Najlepší brankár turnaja-MATEJ SMAŽÁK  /CVČ Turzovka/

Celý turnaj sa niesol v duchu Fair Play hry, na čo dozerala hlavná rozhodkyňa turnaja Natália Zemaníková.

Ďakujeme vedeniu ZŠ Turzovka za poskytnutie priestorov telocvične.

Všetkým gratulujeme a prajeme veľa športových úspechov.

Kolektív pracovníkov CVČ Turzovka

Mgr. Anna Veselková, riaditeľ CVČ

 
Šachový turnaj v Čadci 24.11.2018 Tlač Email
Utorok, 27 November 2018 10:52

Deti zo šachového krúžku pod vedením vedúcej Radky Machovčákovej sa zúčastnili šachového turnaja GPX v Čadci. Za snahu v zbieraní bodíkov ich vedúca šachového krúžku odmenila sladkosťami. Snahu si všimol aj usporiadateľ turnaja, ktorý najlepších hráčov z Turzovky ocenil. Hralo sa v dvoch skupinách. Mladší žiaci v skupine A a starší v skupine B.

Najlepší ocenený hráč v skupine A bol Šimon Kriščák a hráčka Klára Čvapková. Celkovo najlepšou hráčkou v skupine B bola Eliška Machovčáková. Náš najmladší hráč Richard Pápol si domov odniesol medailu za statočnosť, bojovnosť a v neposlednom rade za pekné partie, ktoré viedol so súpermi. Pre Riška to bol jeho prvý turnaj.

Všetkým detičkám patrí veľké GRATULUJEM za veľmi pekné partie a bojovnosť, ktorú na turnaji ukázali.

Riaditeľka CVČ Turzovka Mgr. Anna Veselková

 
Vyhodnotenie Obvodového kola v streľbe zo vzduchovej pušky ZŠ Chlapcov a Dievčat. Tlač Email
Pondelok, 26 November 2018 10:46

alt

Dňa 23.novembra 2018 organizovala OR SAŠŠ v spolupráci s CVČ Čadca obvodové kolo v streľbe zo vzduchovej pušky ZŠ Ch a D. Obvodové kolo sa konalo v telocvični ZŠ Čadca-Podzávoz. Súťaže sa zúčastnili aj strelci zo streleckého krúžku z CVČ Turzovka pod vedením vedúcej ZÚ Strelecký Mgr. Janky Maďariovej. Účasť detí na súťažiach deti nielen motivuje, ale predovšetkým si vedia porovnať svoju streleckú výkonnosť a streľba v inom prostredí a medzi množstvom iných strelcov prispieva k psychickej odolnosti a vyrovnanosti strelcov. Aj napriek tomu, že sa súťaž organizuje v čase, keď na prípravu strelcov bol od 15. septembra 2018 krátky čas, naši strelci sa v silnej konkurencii opäť zapísali veľmi dobre a svojimi peknými streleckými výkonmi konkurovali svojim súperom.

V družstve mladších žiakov nám dnes veľmi chýbala naša strelkyňa Lea Střitecká, ktorá sa nezúčastnila súťaže z dôvodu choroby.

Účastníci Obvodového kola: Michal Tomala, Tomáš Kubačák, Tomáš Slováček, Samuel Stanik.

Výsledky:

Družstvá: 3.miesto v zložení: Michal Tomala, Tomáš Slováček, Samuel Staník

Jednotlivci: 3.miesto Samuel Stanik, 4.miesto Tomáš Kubačka

Všetkým strelcom a vedúcej ZÚ Mgr. J. Maďariovej ďakujeme za vzornú reprezentáciu a prajeme im do ďalšej športovej činnosti v streľbe veľa úspechov a „dobrú mušku“.

GRATULUJEME!!!!

Mgr. Anna Veselková, riaditeľka CVČ Turzovka

 
Regionálna súťaž v speve ľudových piesní „Spievanky, spievanky...“ Tlač Email
Streda, 26 Spetember 2018 19:52

alt

DFS Bukovinka sa dňa 21.9.2018 pod vedením vedúcej Mgr. J. Maďariovej zúčastnila na Regionálnej súťaži v speve ľudových piesní „Spievanky, spievanky...“ v dome kultúry v Krásne nad Kysucou. Organizátorom súťaže bol Žilinský samosprávny kraj a Kysucké kultúrne stredisko v Čadci s hlavným partnerom podujatia Fond na podporu umenia.

Dievčenská spevácka skupina Bukovinka nacvičovala piesne z oblasti Veľkej Turzovky, ktoré si v minulosti spievali pastierky pri pasení kráv – kraviarske piesne s hudobným sprievodom našej heligonkárky Márie Záhumenskej, ktorá doprevádzala aj DUO a našu sólistku. Keďže účasť na regionálnej úrovni si vyžaduje vystúpenie v dvojhlasnom speve, o to bola naša príprava náročnejšia. Dievčatá sa zúčastňovali nácvikov s veľkým zanietením a chuťou, čo sa veľmi pozitívne odrazilo na ich súťažnom vystúpení. Úroveň speváckych skupín, ich spevácky prejav, krojové oblečenie, zžitie sa s piesňami, ktoré spievajú... je čím ďalej na vyššej úrovni. Aj keď dievčatá, ktorým vštepujem lásku k ľudovej piesni, išli do súťaže s veľkým očakávaním, bolo vidieť, že majú rešpekt pred speváckymi skupinami, s ktorými sa mohli porovnať v speve a celkovom prejave na pódiu.

Dievčenská spevácka skupina sa zúčastnila tejto súťaži v zložení: Zuzana Hlavačáková, Barbora Horčičiaková, Mária Záhumenská, Valentína Valčuhová, Lucia Zbojková, Veronika Kadurová, Veronika Lyková, Alexandra Stuchlíková, Michaela Rečičárová, Eliška Bytčánková, , Danka Kubačáková, Gabriela Kubačáková a Natália Marčišová.

V silnej konkurencii speváckych skupín z regiónu Kysúc Dievčenská spevácka skupina Bukovinka získala 1.miesto a zlaté pásmo.

V súťažnej kategórii sólisti a spevácke Duá do 15 rokov naše CVČ vzorne reprezentovali súrodenci Mária Záhumenská a Radko Záhumenský , ktorí sa umiestnili na 1.mieste a získali zlaté pásmo

V súťažnej kategórii sólisti a spevácke Duá do 10 rokov naše CVČ vzorne reprezentovala Júlia Maďariová, ktorá získala zlaté pásmo .

Ďakujeme DFS Bukovinka pod vedením Mgr. J. Maďariovej za vzornú reprezentáciu a gratulujeme im k dosiahnutým výsledkom. Prajeme  im veľa trpezlivosti, aby aj naďalej mohli s takýmto zanietením a láskou zachovávať a šíriť naše krásne Kysucké ľudové piesne.

GRATULUJEME!!!!

Mgr. Anna Veselková, riaditeľka CVČ Turzovka

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 Ďalší > Koniec >>

Strana 1 z 2
[+]
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size