Vyhodnotenie súťaže žiakov ZŠ v streľbe zo VzPu N+ 4x5 rán Tlač
Štvrtok, 01 Marec 2018 14:37

Centrum voľného času v Turzovke v spolupráci s mestom Turzovka zorganizovali dňa 28.februára 2018 5.ročník Súťaže v streľbe zo VzPu žiakov ZŠ O POHÁR MESTA TURZOVKA.

Súťaže sa zúčastnilo 10 3-členných družstiev a jednotlivci zo ZŠ Zákopčie, zo ZŠ a MŠ Likavka(okres Ružomberok), CVČ Čadca, CVČ Raková a CVČ Turzovka.

CVČ Turzovka vzorne reprezentovali strelci, ktorí navštevujú strelecký krúžok pod vedením Mgr. Maďariovej Janky v zložení: Peter Šamaj, Adam Hranec, Martin Kubačka, Tomáš Slovaček, Tomáš Kubačka, Lea Střitecká, Samuel Staník a Dávid Tkáčik.

Výsledky: súťaž družstiev – kategória chlapci

  1. Miesto CVČ Čadca 472bodov
  2. Miesto CVČ Turzovka 463 bodov
  3. Miesto CVČ Likavka 442 CVČ Čadca a CVČ Čadca 442 bodov

Výsledky jednotlivcov – chlapci

  1. Miesto Lukáš Korček CVČ Čadca 169 bodov
  2. Miesto Simon Heglasík CVČ Čadca 165 bodov
  3. Miesto Peter Šamaj CVČ Turzovka 157 bodo

Výsledky: súťaž družstiev – kategória dievčatá

1.Miesto ZŠ Zákopčie 388 bodov

Výsledky jednotlivcov – dievčatá

  1. Miesto Henrieta Maškuricová ZŠ a MŠ Likavka 140 bodov
  2. Miesto Lea Střitecká CVČ Turzovka 140 bodov
  3. Miesto Dominika Gabrišová CVČ Čadca 136 bodov

GRATULUJEME !!!!!!!!

Víťazom gratulujeme, všetkým zúčastneným kolektívom, jednotlivcom, pedagógom a vedúcim ďakujeme za účasť v streleckej súťaži 5. Ročník O Pohár mesta Turzovka.

Ďakujeme pánu primátorovi JUDr. Ľubomírovi Golisovi za poskytnutie vecných odmien a za jeho podporu a nadšenie organizovania takéhoto podujatia, kde sa môžu prezentovať strelci – členovia streleckých krúžkov, ďakujeme vedeniu ZŠ Turzovka Bukovina za poskytnutie priestorov vtelocvični ZŠ, ďakujeme rozhodcom: Mgr. Vladimírovi Gajdičiarovi, PaedDr. Petrovi Jurgovi a Jozefovi Čagaľovi za regulárne rozhodovanie. CVČ Turzovka poskytlo medaily, diplomy, pohár pre víťazné družstvo a občerstvenie. Veľká vďaka patrí Mgr. Janke Maďariovej, ved. oddelenia TV a športu za zorganizovanie takejto akcie a vzornú reprezentáciu CVČ Turzovka.

Mgr. Anna Veselková, riaditeľka CVČ Turzovka