Súťaž v speve ľudovej piesne – TURZOVSKÝ SLÁVIK 2018 Tlač Email
Pondelok, 05 Marec 2018 12:51

CVČ v Turzovke , odd.Tv s ved. Mgr. Maďariovou J. v spolupráci so ZŠ v Turzovke zorganizovali 28.februára 2018 v ZŠ už 11.ročník Súťaže v speve ľudových piesní

TURZOVSKÝ SLÁVIK pre ročníky 1. – 4.

Je potešujúce, že naše deti veľmi radi spievajú, majú pekný vzťah k ľudovej piesni, čo sa prejavilo aj v tomto ročníku. Výber piesní bol pestrý, deti spievali slovenské ľudové piesne, detské piesne, ale boli aj „speváci“, ktorí sa predstavili s kysuckými piesňami v originálnom - našom kysuckom nárečí. Cieľom takýchto podujatí je, aby sa zachovávala naša krásna ľudová pieseň práve prostredníctvom detí, ktorí sú nositeľmi tradícií, aby sa rozvíjal prirodzený detský talent ale hlavne, aby spev prinášal deťom radosť a potešenie. Ďakujem vedeniu ZŠ, p. zást. Mgr. Kobolkovej a p. učiteľkám z ročníkov 1. -4. ZŠ sa spoluprácu.

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE: 1. a 2.ročník:

1. miesto : slávik: Nelka Šperková 2.B, Júlia Maďariová 2.B

2. miesto : EllaTalová, 2.A, Sofia Lukáčová 1.B,

3. miesto : Viktória Staníková 1.A , Magdaléna Frollová, 2.A

Cena poroty – Tamara Kubošníková, 1.A

3. – 4. ročník

1. miesto : slávik: Radoslava Hrušková 4.A, Vanessa Pajerová 4.B

2. miesto : Lukáš Krištof 3.B, Dávid Šutarík 4.C

3. miesto : Erik Suran, 4.C, Kristína Bebčáková, 3.C

Cena poroty:Ema Jančíková 4.A

Víťazom gratulujeme !!!

Mgr. Veselková Anna , riaditeľ CVČ

 
[+]
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size