Vyhodnotenie Oblastného majstrovstva Kysúc v streľbe zo vzduchovej pušky pre mládež do 15 rokov. Tlač Email
Štvrtok, 26 Apríl 2018 22:03

Dňa 19.apríla 2018 organizoval OZTŠČ Čadca v spolupráci s CVČ Čadca a ŠSK ZŠ Podzávoz Oblastné majstrovstvá Kysúc v streľbe zo vzduchovej pušky mládeže do 15 rokov.

Súťaže sa zúčastnili aj strelci zo streleckého krúžku z CVČ Turzovka pod mojim vedením. Počas dhých rokov praxe viem, že účasť detí na súťažiach deti nielen motivuje, ale predovšetkým si vedia porovnať svoju streleckú výkonnosť a streľba v inom prostredí a medzi množstvom iných strelcov prispieva k psychickej odolnosti a vyrovnanosti strelcov.

V kategórii do 12 rokov sa súťaže zúčastnili: Jakub Horeličan, Samuel Stanik,

Dávid Tkáčik.

V kategórii 12-15 rokov sa súťaže zúčastnili:Adam Hranec, Martin Kubačka, Peter Šamaj, Tomáš Kubačka, Tomáš Slovaček.

Naši strelci, členovia ZÚ strelecký sa súťaže zhostili veľmi dobre a vzorne reprezentovali CVČ aj napriek silnej konkurencii. Súťažilo 14 družstiev.

Vyhodnotenie: Kategória do 12 rokov:

Družstvá: 2.miesto CVČ Turzovka v zložení:

Jakub Horeličan, Samuel Stanik, Dávid Tkáčik

Jednotlivci: 2.miesto Samuel Stanik CVČ Turzovka

Jakub Horeličan CVČ Turzovka 6.miesto

Dávid Tkáčik CVČ Turzovka 8.miesto

Vyhodnotenie: Kategória do 15 rokov:

Družstvá: 4.miesto CVČ Turzovka v zložení:

Adam Hranec, Peter Šamaj, Martin Kubačka

Jednotlivci: Adam Hranec CVČ Turzovka 7.miesto

Martin Kubaka CVČ Turzovka 14.miesto

 Peter Šamaj CVČ Turzovka 15.miesto

Tomáš Kubačka CVČ Turzovka 16.miesto

Tomáš Slovaček CVČ Turzovka 18.miesto

Všetkým strelcom gratulujeme a ďakujeme za účasť avzornú reprezentáciu nášho CVČ v Turzovk

Mgr.Maďariová J.,ved.ZÚ Strelecký

Mgr. Veselková Anna, riaditeľka CVČ

 
[+]
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size