Regionálna súťaž v speve ľudových piesní „Spievanky, spievanky...“ Tlač Email
Streda, 26 Spetember 2018 19:52

alt

DFS Bukovinka sa dňa 21.9.2018 pod vedením vedúcej Mgr. J. Maďariovej zúčastnila na Regionálnej súťaži v speve ľudových piesní „Spievanky, spievanky...“ v dome kultúry v Krásne nad Kysucou. Organizátorom súťaže bol Žilinský samosprávny kraj a Kysucké kultúrne stredisko v Čadci s hlavným partnerom podujatia Fond na podporu umenia.

Dievčenská spevácka skupina Bukovinka nacvičovala piesne z oblasti Veľkej Turzovky, ktoré si v minulosti spievali pastierky pri pasení kráv – kraviarske piesne s hudobným sprievodom našej heligonkárky Márie Záhumenskej, ktorá doprevádzala aj DUO a našu sólistku. Keďže účasť na regionálnej úrovni si vyžaduje vystúpenie v dvojhlasnom speve, o to bola naša príprava náročnejšia. Dievčatá sa zúčastňovali nácvikov s veľkým zanietením a chuťou, čo sa veľmi pozitívne odrazilo na ich súťažnom vystúpení. Úroveň speváckych skupín, ich spevácky prejav, krojové oblečenie, zžitie sa s piesňami, ktoré spievajú... je čím ďalej na vyššej úrovni. Aj keď dievčatá, ktorým vštepujem lásku k ľudovej piesni, išli do súťaže s veľkým očakávaním, bolo vidieť, že majú rešpekt pred speváckymi skupinami, s ktorými sa mohli porovnať v speve a celkovom prejave na pódiu.

Dievčenská spevácka skupina sa zúčastnila tejto súťaži v zložení: Zuzana Hlavačáková, Barbora Horčičiaková, Mária Záhumenská, Valentína Valčuhová, Lucia Zbojková, Veronika Kadurová, Veronika Lyková, Alexandra Stuchlíková, Michaela Rečičárová, Eliška Bytčánková, , Danka Kubačáková, Gabriela Kubačáková a Natália Marčišová.

V silnej konkurencii speváckych skupín z regiónu Kysúc Dievčenská spevácka skupina Bukovinka získala 1.miesto a zlaté pásmo.

V súťažnej kategórii sólisti a spevácke Duá do 15 rokov naše CVČ vzorne reprezentovali súrodenci Mária Záhumenská a Radko Záhumenský , ktorí sa umiestnili na 1.mieste a získali zlaté pásmo

V súťažnej kategórii sólisti a spevácke Duá do 10 rokov naše CVČ vzorne reprezentovala Júlia Maďariová, ktorá získala zlaté pásmo .

Ďakujeme DFS Bukovinka pod vedením Mgr. J. Maďariovej za vzornú reprezentáciu a gratulujeme im k dosiahnutým výsledkom. Prajeme  im veľa trpezlivosti, aby aj naďalej mohli s takýmto zanietením a láskou zachovávať a šíriť naše krásne Kysucké ľudové piesne.

GRATULUJEME!!!!

Mgr. Anna Veselková, riaditeľka CVČ Turzovka

 
[+]
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size