Vyhodnotenie Obvodového kola v streľbe zo vzduchovej pušky ZŠ Chlapcov a Dievčat. Tlač Email
Pondelok, 26 November 2018 10:46

alt

Dňa 23.novembra 2018 organizovala OR SAŠŠ v spolupráci s CVČ Čadca obvodové kolo v streľbe zo vzduchovej pušky ZŠ Ch a D. Obvodové kolo sa konalo v telocvični ZŠ Čadca-Podzávoz. Súťaže sa zúčastnili aj strelci zo streleckého krúžku z CVČ Turzovka pod vedením vedúcej ZÚ Strelecký Mgr. Janky Maďariovej. Účasť detí na súťažiach deti nielen motivuje, ale predovšetkým si vedia porovnať svoju streleckú výkonnosť a streľba v inom prostredí a medzi množstvom iných strelcov prispieva k psychickej odolnosti a vyrovnanosti strelcov. Aj napriek tomu, že sa súťaž organizuje v čase, keď na prípravu strelcov bol od 15. septembra 2018 krátky čas, naši strelci sa v silnej konkurencii opäť zapísali veľmi dobre a svojimi peknými streleckými výkonmi konkurovali svojim súperom.

V družstve mladších žiakov nám dnes veľmi chýbala naša strelkyňa Lea Střitecká, ktorá sa nezúčastnila súťaže z dôvodu choroby.

Účastníci Obvodového kola: Michal Tomala, Tomáš Kubačák, Tomáš Slováček, Samuel Stanik.

Výsledky:

Družstvá: 3.miesto v zložení: Michal Tomala, Tomáš Slováček, Samuel Staník

Jednotlivci: 3.miesto Samuel Stanik, 4.miesto Tomáš Kubačka

Všetkým strelcom a vedúcej ZÚ Mgr. J. Maďariovej ďakujeme za vzornú reprezentáciu a prajeme im do ďalšej športovej činnosti v streľbe veľa úspechov a „dobrú mušku“.

GRATULUJEME!!!!

Mgr. Anna Veselková, riaditeľka CVČ Turzovka

 
[+]
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size