Úspechy
Vyhodnotenie Obvodového kola v streľbe zo vzduchovej pušky ZŠ Chlapcov a Dievčat. Tlač Email
Pondelok, 26 November 2018 10:46

alt

Dňa 23.novembra 2018 organizovala OR SAŠŠ v spolupráci s CVČ Čadca obvodové kolo v streľbe zo vzduchovej pušky ZŠ Ch a D. Obvodové kolo sa konalo v telocvični ZŠ Čadca-Podzávoz. Súťaže sa zúčastnili aj strelci zo streleckého krúžku z CVČ Turzovka pod vedením vedúcej ZÚ Strelecký Mgr. Janky Maďariovej. Účasť detí na súťažiach deti nielen motivuje, ale predovšetkým si vedia porovnať svoju streleckú výkonnosť a streľba v inom prostredí a medzi množstvom iných strelcov prispieva k psychickej odolnosti a vyrovnanosti strelcov. Aj napriek tomu, že sa súťaž organizuje v čase, keď na prípravu strelcov bol od 15. septembra 2018 krátky čas, naši strelci sa v silnej konkurencii opäť zapísali veľmi dobre a svojimi peknými streleckými výkonmi konkurovali svojim súperom.

V družstve mladších žiakov nám dnes veľmi chýbala naša strelkyňa Lea Střitecká, ktorá sa nezúčastnila súťaže z dôvodu choroby.

Účastníci Obvodového kola: Michal Tomala, Tomáš Kubačák, Tomáš Slováček, Samuel Stanik.

Výsledky:

Družstvá: 3.miesto v zložení: Michal Tomala, Tomáš Slováček, Samuel Staník

Jednotlivci: 3.miesto Samuel Stanik, 4.miesto Tomáš Kubačka

Všetkým strelcom a vedúcej ZÚ Mgr. J. Maďariovej ďakujeme za vzornú reprezentáciu a prajeme im do ďalšej športovej činnosti v streľbe veľa úspechov a „dobrú mušku“.

GRATULUJEME!!!!

Mgr. Anna Veselková, riaditeľka CVČ Turzovka

 
Regionálna súťaž v speve ľudových piesní „Spievanky, spievanky...“ Tlač Email
Streda, 26 Spetember 2018 19:52

alt

DFS Bukovinka sa dňa 21.9.2018 pod vedením vedúcej Mgr. J. Maďariovej zúčastnila na Regionálnej súťaži v speve ľudových piesní „Spievanky, spievanky...“ v dome kultúry v Krásne nad Kysucou. Organizátorom súťaže bol Žilinský samosprávny kraj a Kysucké kultúrne stredisko v Čadci s hlavným partnerom podujatia Fond na podporu umenia.

Dievčenská spevácka skupina Bukovinka nacvičovala piesne z oblasti Veľkej Turzovky, ktoré si v minulosti spievali pastierky pri pasení kráv – kraviarske piesne s hudobným sprievodom našej heligonkárky Márie Záhumenskej, ktorá doprevádzala aj DUO a našu sólistku. Keďže účasť na regionálnej úrovni si vyžaduje vystúpenie v dvojhlasnom speve, o to bola naša príprava náročnejšia. Dievčatá sa zúčastňovali nácvikov s veľkým zanietením a chuťou, čo sa veľmi pozitívne odrazilo na ich súťažnom vystúpení. Úroveň speváckych skupín, ich spevácky prejav, krojové oblečenie, zžitie sa s piesňami, ktoré spievajú... je čím ďalej na vyššej úrovni. Aj keď dievčatá, ktorým vštepujem lásku k ľudovej piesni, išli do súťaže s veľkým očakávaním, bolo vidieť, že majú rešpekt pred speváckymi skupinami, s ktorými sa mohli porovnať v speve a celkovom prejave na pódiu.

Dievčenská spevácka skupina sa zúčastnila tejto súťaži v zložení: Zuzana Hlavačáková, Barbora Horčičiaková, Mária Záhumenská, Valentína Valčuhová, Lucia Zbojková, Veronika Kadurová, Veronika Lyková, Alexandra Stuchlíková, Michaela Rečičárová, Eliška Bytčánková, , Danka Kubačáková, Gabriela Kubačáková a Natália Marčišová.

V silnej konkurencii speváckych skupín z regiónu Kysúc Dievčenská spevácka skupina Bukovinka získala 1.miesto a zlaté pásmo.

V súťažnej kategórii sólisti a spevácke Duá do 15 rokov naše CVČ vzorne reprezentovali súrodenci Mária Záhumenská a Radko Záhumenský , ktorí sa umiestnili na 1.mieste a získali zlaté pásmo

V súťažnej kategórii sólisti a spevácke Duá do 10 rokov naše CVČ vzorne reprezentovala Júlia Maďariová, ktorá získala zlaté pásmo .

Ďakujeme DFS Bukovinka pod vedením Mgr. J. Maďariovej za vzornú reprezentáciu a gratulujeme im k dosiahnutým výsledkom. Prajeme  im veľa trpezlivosti, aby aj naďalej mohli s takýmto zanietením a láskou zachovávať a šíriť naše krásne Kysucké ľudové piesne.

GRATULUJEME!!!!

Mgr. Anna Veselková, riaditeľka CVČ Turzovka

 
CENU MESTA TURZOVKA PRE ROK 2018 ZÍSKALA DFS BUKOVINKA Tlač Email
Pondelok, 27 August 2018 11:30

alt

17. augusta 2018 DFS Bukovinka, ktorá pracuje v CVČ Turzovka pod vedením Mgr. Janky Maďariovej si prevzala CENU MESTA TURZOVKA PRE ROK 2018 za jediné zoskupenie v oblasti detského folklóru.

Centrum voľného času Turzovka je hrdé, že takýto krúžok u nás pracuje, začo patrí veľké ĎAKUJEM vychovávateľke Mgr. Janke Maďariovej, všetkým účinkujúcim, ktorí nás vzorne reprezentujú a v nepodstatnej miere rodičom týchto detí.

Gratulujeme!!! a pripájame darček - výlet aqapark Dolný Kubín a Oravský podzámok(15,september 2018) pre všetky detí, ktoré navštevovali v roku 2018 ZÚ DFS Bukovinka

Mgr. Anna Veselková, riaditeľka CVČ Turzovka

 
Vyhodnotenie Oblastného majstrovstva Kysúc v streľbe zo vzduchovej pušky pre mládež do 15 rokov. Tlač Email
Štvrtok, 26 Apríl 2018 22:03

Dňa 19.apríla 2018 organizoval OZTŠČ Čadca v spolupráci s CVČ Čadca a ŠSK ZŠ Podzávoz Oblastné majstrovstvá Kysúc v streľbe zo vzduchovej pušky mládeže do 15 rokov.

Súťaže sa zúčastnili aj strelci zo streleckého krúžku z CVČ Turzovka pod mojim vedením. Počas dhých rokov praxe viem, že účasť detí na súťažiach deti nielen motivuje, ale predovšetkým si vedia porovnať svoju streleckú výkonnosť a streľba v inom prostredí a medzi množstvom iných strelcov prispieva k psychickej odolnosti a vyrovnanosti strelcov.

V kategórii do 12 rokov sa súťaže zúčastnili: Jakub Horeličan, Samuel Stanik,

Dávid Tkáčik.

V kategórii 12-15 rokov sa súťaže zúčastnili:Adam Hranec, Martin Kubačka, Peter Šamaj, Tomáš Kubačka, Tomáš Slovaček.

Naši strelci, členovia ZÚ strelecký sa súťaže zhostili veľmi dobre a vzorne reprezentovali CVČ aj napriek silnej konkurencii. Súťažilo 14 družstiev.

Vyhodnotenie: Kategória do 12 rokov:

Družstvá: 2.miesto CVČ Turzovka v zložení:

Jakub Horeličan, Samuel Stanik, Dávid Tkáčik

Jednotlivci: 2.miesto Samuel Stanik CVČ Turzovka

Jakub Horeličan CVČ Turzovka 6.miesto

Dávid Tkáčik CVČ Turzovka 8.miesto

Vyhodnotenie: Kategória do 15 rokov:

Družstvá: 4.miesto CVČ Turzovka v zložení:

Adam Hranec, Peter Šamaj, Martin Kubačka

Jednotlivci: Adam Hranec CVČ Turzovka 7.miesto

Martin Kubaka CVČ Turzovka 14.miesto

 Peter Šamaj CVČ Turzovka 15.miesto

Tomáš Kubačka CVČ Turzovka 16.miesto

Tomáš Slovaček CVČ Turzovka 18.miesto

Všetkým strelcom gratulujeme a ďakujeme za účasť avzornú reprezentáciu nášho CVČ v Turzovk

Mgr.Maďariová J.,ved.ZÚ Strelecký

Mgr. Veselková Anna, riaditeľka CVČ

 
Bukovinka bola opäť úspešná- SLÁVICI KYSÚC regionálna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklór Tlač Email
Piatok, 23 Marec 2018 17:58

22.marca 2018 sa uskutočnila v Dome kultúry v Čadci Regionálna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí SLÁVICI KYSÚC, ktorú organizovalo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Súťažili speváci a inštrumentalisti z okresu Čadca a Kysucké Nové mesto. Táto súťaž má jednu vekovú kategóriu do 15 rokov.

Centrum voľného času v Turzovke a mesto Turzovka reprezentovali členovia DFS BUKOVINKA pod vedením Mgr. Maďariovej Janky: Mária Záhumenská, Radko Záhumenský, Radka Hrušková, Zuzana Hlavačáková, Júlia Maďariová, Valentína Valčuhová, Natália Marčišová, Lucia Zbojková, Alexandra Stuchlíková, Veronika Lyková, Veronika Kadurová, Barborka Horčičiaková, Gabika Kubačáková a Michaela Rečičárová- všetci svojim vystúpením ukázali, že Kysucká ľudová pieseň v Turzovke určite nezanikne, má svojich pokračovateľov, ktorí ich s láskou, chuťou a zápolením prezentujú širokej verejnosti.

V kategórii Spevácke skupiny v okrese Čadca získala Dievčenská spevácka skupina Bukovinka Strieborné pásmo. Predstavila sa Pásmom Jánske spevy pri hojane.

V kategórii sólisti speváci a DUO v okrese Čadca získala Júlia Maďariová Strieborné pásmo, ktorá zaspievala Kysucké detské a žartovné piesne, Radka Hrušková Bronzové pásmo, ktorá zaspievala piesne, ktoré si spievali pastierky v minulosti pri pasení kráv a Mária a DUO Radko Záhumenskí získali strieborné pásmo predstavili sa piesňami z Kysúc. .

V kategórii sólisti inštrumentalisti v okrese Čadca získala Mária Záhumenská Zlaté pásmo s priamym postupom do Krajskej súťaže- hra na heligónke, ktorá sa bude konať v Dolnom Kubíne zahrala Zmes Kysuckých ľudových piesní z Veľkej Turzovky.

Gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu. Prajeme veľa ďalších úspechov a hlavne radosti vo Vašej činnosti v DFS BUKOVINKA.

Mgr. Anna Veselková, riaditeľka CVČ Turzovka

 
Detičky zo šachového krúžku sa tešia prvým úspechom Tlač Email
Pondelok, 05 Marec 2018 12:56

Šachový krúžok v Centre voľného času v Turzovke pod vedením Radky Machovčákovej navštevuje 31 detí. Trinásť z nich sa rozhodlo, že v sobotu, 3.3.2018 si porovnajú svoje sily aj s inými súpermi na Šachovom turnaji GRAND PRIX v Čadci. Mladí šachisti si zahrali  so staršími a skúsenejšími súpermi nielen zo Slovenska, ale i Čiech. Držali sa veľmi dobre a snažili sa získať čo najviac bodov. Riaditeľ turnaja Mgr. Pavol Sedláček rozhodol, že najlepších našich šachistov odmení. S krásnymi cenami odchádzali štyria naši hráči: Klárka Čvapková, Julka Pavlišinová, Tomáško Ďurkáč a Jakubko Fujak. S cenami sa však ešte neskončilo, veľký pohár si domov odniesol náš najmladší hráč, prváčik Šimonko Kriščák za zaslúžené druhé miesto v kategórii chlapcov do 8 rokov, ktorý si vybojoval v ťažkej konkurencii 4 body. Pre Šimonka to bol jeho prvý turnaj. Za pekné výkony, ale aj za usilovnosť a trpezlivosť nad šachovnicami v 7. kolách boli všetky deti odmenené rôznymi sladkosťami. Detičkám gratulujeme, vedúcej krúžku ďakujeme za úspešnú reprezentáciu CVČ Turzovka a tešíme sa na ich ďalšie šachové úspechy.

Mgr. Anna Veselková

riaditeľ CVČ

 
Súťaž v speve ľudovej piesne – TURZOVSKÝ SLÁVIK 2018 Tlač Email
Pondelok, 05 Marec 2018 12:51

CVČ v Turzovke , odd.Tv s ved. Mgr. Maďariovou J. v spolupráci so ZŠ v Turzovke zorganizovali 28.februára 2018 v ZŠ už 11.ročník Súťaže v speve ľudových piesní

TURZOVSKÝ SLÁVIK pre ročníky 1. – 4.

Je potešujúce, že naše deti veľmi radi spievajú, majú pekný vzťah k ľudovej piesni, čo sa prejavilo aj v tomto ročníku. Výber piesní bol pestrý, deti spievali slovenské ľudové piesne, detské piesne, ale boli aj „speváci“, ktorí sa predstavili s kysuckými piesňami v originálnom - našom kysuckom nárečí. Cieľom takýchto podujatí je, aby sa zachovávala naša krásna ľudová pieseň práve prostredníctvom detí, ktorí sú nositeľmi tradícií, aby sa rozvíjal prirodzený detský talent ale hlavne, aby spev prinášal deťom radosť a potešenie. Ďakujem vedeniu ZŠ, p. zást. Mgr. Kobolkovej a p. učiteľkám z ročníkov 1. -4. ZŠ sa spoluprácu.

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE: 1. a 2.ročník:

1. miesto : slávik: Nelka Šperková 2.B, Júlia Maďariová 2.B

2. miesto : EllaTalová, 2.A, Sofia Lukáčová 1.B,

3. miesto : Viktória Staníková 1.A , Magdaléna Frollová, 2.A

Cena poroty – Tamara Kubošníková, 1.A

3. – 4. ročník

1. miesto : slávik: Radoslava Hrušková 4.A, Vanessa Pajerová 4.B

2. miesto : Lukáš Krištof 3.B, Dávid Šutarík 4.C

3. miesto : Erik Suran, 4.C, Kristína Bebčáková, 3.C

Cena poroty:Ema Jančíková 4.A

Víťazom gratulujeme !!!

Mgr. Veselková Anna , riaditeľ CVČ

 
Vyhodnotenie súťaže žiakov ZŠ v streľbe zo VzPu N+ 4x5 rán Tlač Email
Štvrtok, 01 Marec 2018 14:37

Centrum voľného času v Turzovke v spolupráci s mestom Turzovka zorganizovali dňa 28.februára 2018 5.ročník Súťaže v streľbe zo VzPu žiakov ZŠ O POHÁR MESTA TURZOVKA.

Súťaže sa zúčastnilo 10 3-členných družstiev a jednotlivci zo ZŠ Zákopčie, zo ZŠ a MŠ Likavka(okres Ružomberok), CVČ Čadca, CVČ Raková a CVČ Turzovka.

CVČ Turzovka vzorne reprezentovali strelci, ktorí navštevujú strelecký krúžok pod vedením Mgr. Maďariovej Janky v zložení: Peter Šamaj, Adam Hranec, Martin Kubačka, Tomáš Slovaček, Tomáš Kubačka, Lea Střitecká, Samuel Staník a Dávid Tkáčik.

Výsledky: súťaž družstiev – kategória chlapci

 1. Miesto CVČ Čadca 472bodov
 2. Miesto CVČ Turzovka 463 bodov
 3. Miesto CVČ Likavka 442 CVČ Čadca a CVČ Čadca 442 bodov

Výsledky jednotlivcov – chlapci

 1. Miesto Lukáš Korček CVČ Čadca 169 bodov
 2. Miesto Simon Heglasík CVČ Čadca 165 bodov
 3. Miesto Peter Šamaj CVČ Turzovka 157 bodo

Výsledky: súťaž družstiev – kategória dievčatá

1.Miesto ZŠ Zákopčie 388 bodov

Výsledky jednotlivcov – dievčatá

 1. Miesto Henrieta Maškuricová ZŠ a MŠ Likavka 140 bodov
 2. Miesto Lea Střitecká CVČ Turzovka 140 bodov
 3. Miesto Dominika Gabrišová CVČ Čadca 136 bodov

GRATULUJEME !!!!!!!!

Víťazom gratulujeme, všetkým zúčastneným kolektívom, jednotlivcom, pedagógom a vedúcim ďakujeme za účasť v streleckej súťaži 5. Ročník O Pohár mesta Turzovka.

Ďakujeme pánu primátorovi JUDr. Ľubomírovi Golisovi za poskytnutie vecných odmien a za jeho podporu a nadšenie organizovania takéhoto podujatia, kde sa môžu prezentovať strelci – členovia streleckých krúžkov, ďakujeme vedeniu ZŠ Turzovka Bukovina za poskytnutie priestorov vtelocvični ZŠ, ďakujeme rozhodcom: Mgr. Vladimírovi Gajdičiarovi, PaedDr. Petrovi Jurgovi a Jozefovi Čagaľovi za regulárne rozhodovanie. CVČ Turzovka poskytlo medaily, diplomy, pohár pre víťazné družstvo a občerstvenie. Veľká vďaka patrí Mgr. Janke Maďariovej, ved. oddelenia TV a športu za zorganizovanie takejto akcie a vzornú reprezentáciu CVČ Turzovka.

Mgr. Anna Veselková, riaditeľka CVČ Turzovka

 
Novoročný turnaj vo florbale chlapcov a dievčat ZŠ Tlač Email
Pondelok, 31 Júl 2017 09:05

Dňa 2.februára 2018 počas polročných prázdnin organizovalo CVČ v  Čadci Novoročný turnaj vo florbale chlapcov a dievčat ZŠ.

Turnaja sa zúčastnili aj naši florbalisti z CVČ Turzovka pod vedením Mgr. Maďariovej.

CVČ v Turzovke reprezentovali: jedno družstvo mladších žiakov a jedno družstvo starších žiakov. Celý turnaj a odohraté zápasy sa niesol v duchu Fair play, florbalisti mali možnosť porovnať si svoju výkonnosť.

Vyhodnotenie turnaja: Mladší žiaci: 1.miesto CVČ Turzovka,2.miesto CVČ Čadca,3.miesto CVČ Čadca

Starší žiaci:1.miesto CVČ Čadca,2.miesto CVČ Čadca,3.miesto CVČ Turzovka

Gratulujeme a ďakujeme všetkým za vzornú reprezentáciu CVČ Turzovka

Mgr. Anna Veselková riaditeľ CVČ

alt

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 Ďalší > Koniec >>

Strana 2 z 2
[+]
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size