Úspechy
Súťaž v speve ľudovej piesne – TURZOVSKÝ SLÁVIK 2018 Tlač Email
Pondelok, 05 Marec 2018 12:51

CVČ v Turzovke , odd.Tv s ved. Mgr. Maďariovou J. v spolupráci so ZŠ v Turzovke zorganizovali 28.februára 2018 v ZŠ už 11.ročník Súťaže v speve ľudových piesní

TURZOVSKÝ SLÁVIK pre ročníky 1. – 4.

Je potešujúce, že naše deti veľmi radi spievajú, majú pekný vzťah k ľudovej piesni, čo sa prejavilo aj v tomto ročníku. Výber piesní bol pestrý, deti spievali slovenské ľudové piesne, detské piesne, ale boli aj „speváci“, ktorí sa predstavili s kysuckými piesňami v originálnom - našom kysuckom nárečí. Cieľom takýchto podujatí je, aby sa zachovávala naša krásna ľudová pieseň práve prostredníctvom detí, ktorí sú nositeľmi tradícií, aby sa rozvíjal prirodzený detský talent ale hlavne, aby spev prinášal deťom radosť a potešenie. Ďakujem vedeniu ZŠ, p. zást. Mgr. Kobolkovej a p. učiteľkám z ročníkov 1. -4. ZŠ sa spoluprácu.

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE: 1. a 2.ročník:

1. miesto : slávik: Nelka Šperková 2.B, Júlia Maďariová 2.B

2. miesto : EllaTalová, 2.A, Sofia Lukáčová 1.B,

3. miesto : Viktória Staníková 1.A , Magdaléna Frollová, 2.A

Cena poroty – Tamara Kubošníková, 1.A

3. – 4. ročník

1. miesto : slávik: Radoslava Hrušková 4.A, Vanessa Pajerová 4.B

2. miesto : Lukáš Krištof 3.B, Dávid Šutarík 4.C

3. miesto : Erik Suran, 4.C, Kristína Bebčáková, 3.C

Cena poroty:Ema Jančíková 4.A

Víťazom gratulujeme !!!

Mgr. Veselková Anna , riaditeľ CVČ

 
Vyhodnotenie súťaže žiakov ZŠ v streľbe zo VzPu N+ 4x5 rán Tlač Email
Štvrtok, 01 Marec 2018 14:37

Centrum voľného času v Turzovke v spolupráci s mestom Turzovka zorganizovali dňa 28.februára 2018 5.ročník Súťaže v streľbe zo VzPu žiakov ZŠ O POHÁR MESTA TURZOVKA.

Súťaže sa zúčastnilo 10 3-členných družstiev a jednotlivci zo ZŠ Zákopčie, zo ZŠ a MŠ Likavka(okres Ružomberok), CVČ Čadca, CVČ Raková a CVČ Turzovka.

CVČ Turzovka vzorne reprezentovali strelci, ktorí navštevujú strelecký krúžok pod vedením Mgr. Maďariovej Janky v zložení: Peter Šamaj, Adam Hranec, Martin Kubačka, Tomáš Slovaček, Tomáš Kubačka, Lea Střitecká, Samuel Staník a Dávid Tkáčik.

Výsledky: súťaž družstiev – kategória chlapci

 1. Miesto CVČ Čadca 472bodov
 2. Miesto CVČ Turzovka 463 bodov
 3. Miesto CVČ Likavka 442 CVČ Čadca a CVČ Čadca 442 bodov

Výsledky jednotlivcov – chlapci

 1. Miesto Lukáš Korček CVČ Čadca 169 bodov
 2. Miesto Simon Heglasík CVČ Čadca 165 bodov
 3. Miesto Peter Šamaj CVČ Turzovka 157 bodo

Výsledky: súťaž družstiev – kategória dievčatá

1.Miesto ZŠ Zákopčie 388 bodov

Výsledky jednotlivcov – dievčatá

 1. Miesto Henrieta Maškuricová ZŠ a MŠ Likavka 140 bodov
 2. Miesto Lea Střitecká CVČ Turzovka 140 bodov
 3. Miesto Dominika Gabrišová CVČ Čadca 136 bodov

GRATULUJEME !!!!!!!!

Víťazom gratulujeme, všetkým zúčastneným kolektívom, jednotlivcom, pedagógom a vedúcim ďakujeme za účasť v streleckej súťaži 5. Ročník O Pohár mesta Turzovka.

Ďakujeme pánu primátorovi JUDr. Ľubomírovi Golisovi za poskytnutie vecných odmien a za jeho podporu a nadšenie organizovania takéhoto podujatia, kde sa môžu prezentovať strelci – členovia streleckých krúžkov, ďakujeme vedeniu ZŠ Turzovka Bukovina za poskytnutie priestorov vtelocvični ZŠ, ďakujeme rozhodcom: Mgr. Vladimírovi Gajdičiarovi, PaedDr. Petrovi Jurgovi a Jozefovi Čagaľovi za regulárne rozhodovanie. CVČ Turzovka poskytlo medaily, diplomy, pohár pre víťazné družstvo a občerstvenie. Veľká vďaka patrí Mgr. Janke Maďariovej, ved. oddelenia TV a športu za zorganizovanie takejto akcie a vzornú reprezentáciu CVČ Turzovka.

Mgr. Anna Veselková, riaditeľka CVČ Turzovka

 
Novoročný turnaj vo florbale chlapcov a dievčat ZŠ Tlač Email
Pondelok, 31 Júl 2017 09:05

Dňa 2.februára 2018 počas polročných prázdnin organizovalo CVČ v  Čadci Novoročný turnaj vo florbale chlapcov a dievčat ZŠ.

Turnaja sa zúčastnili aj naši florbalisti z CVČ Turzovka pod vedením Mgr. Maďariovej.

CVČ v Turzovke reprezentovali: jedno družstvo mladších žiakov a jedno družstvo starších žiakov. Celý turnaj a odohraté zápasy sa niesol v duchu Fair play, florbalisti mali možnosť porovnať si svoju výkonnosť.

Vyhodnotenie turnaja: Mladší žiaci: 1.miesto CVČ Turzovka,2.miesto CVČ Čadca,3.miesto CVČ Čadca

Starší žiaci:1.miesto CVČ Čadca,2.miesto CVČ Čadca,3.miesto CVČ Turzovka

Gratulujeme a ďakujeme všetkým za vzornú reprezentáciu CVČ Turzovka

Mgr. Anna Veselková riaditeľ CVČ

alt

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 Ďalší > Koniec >>

Strana 2 z 2
[+]
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size