Od 1. januára SPOJENÁ ŠKOLA , Stred 305, 023 54 Turzovka Tlač Email

Dňom 1. januára 2020 vznikla rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Turzovka, s právnou subjektivitou , ktorá bola zaradená do siete škôl a školských zariadeníSlovenskej republiky s termínom začatia činnostiod 1.1.2020, na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR evidovaným pod č. 2019/15439:2-A1050 zo dňa 6.11.2019 - SPOJENÁ ŠKOLA, STRED 305,023 54 Turzovka.

IČO ŠKOLY: 52806570

Názov a sídlo školy: Spojená škola, Stred 305, Turzovka

Druh a typ: spojená škola s právnou subjektivitou

Dátum začatia činnosti: 1.1.2020

Poverený riadením: Mgr. RASTISLAV BAKAJSA

Centrum voľného času Turzovka - organizačná súčasť.

 
[+]
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size