O nás Tlač Email

Vitajte na stránke CVČ Turzovka, ktoré prevádzkuje záujmové krúžky a voľnočasové aktivity pre deti a mládež.

Centrum voľného času Turzovka je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež do 30 rokov s celoročnou prevádzkou. Zabezpečujeme záujmovú, výchovnú, vzdelávaciu, relaxačnú činnosť, aby mohli všetky deti, mládež ale aj dospelí bez rozdielu veku, sociálneho zázemia, príslušnosti tráviť zmysluplne svoj voľný čas. Podieľame sa tak na rozvoji ich záujmov, talentu, nadania a sebauvedomenia a formovania zmyslu ako hodnotne tráviť svoj voľný čas...

Ak ste sa rozhodli venovať nám svoj čas a zúčastniť sa niektorého podujatia, prosím urobte tak a vyberte si z kalendára podujatí, ktoré sa nachádzajú v sekcii Podujatia a príďte s nami stráviť svoj voľný čas v pohode a s úsmevom na tvári.

Mgr. Anna Veselková
riaditeľ CVČ Turzovka

 
[+]
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size